Všeobecné Obchodné Podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len“VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti EK-LIBRA s.r.o. so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 50 358 375, DIČ: 2120288841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č.:33167/R v zastúpení Tomáš Hudek (ďalej len“fotograf“) a klienta (ďalej len“klient“) pri záväznej rezervácii fotenia.
 • Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na tomashudek.sk
 • Klientom sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná fotografické služby

Článok II.

Objednanie termínu

 • Vaše termíny si môžete rezervovať mailom, kontaktným formulárom na mojich stránkach, prípadne cez sociálne siete Facebook , Instagram,
 • Potvrdením rezervácie na fotenie automaticky potvrdzujete prijatie týchto VOP a ich porozumeniu
 • V prípade nepriaznivého počasia sa fotenie v exteriéry presúva na najbližší voľný termín
 • Objednávacia doba sa odvíja od momentálnej obsadenosti a môže byť rôzna

Článok III.

Platobné podmienky

 • Platby sa vykonávajú v EUR bankovým prevodom
 • Platba za výber fotografií nad rámec balíčka sa prevádza na účet
 • Finálne fotografie zasielame/odovzdávame vždy až po uhradení celej čiastky

Článok IV.

Výber fotografií k retuši

 • Užší výber fotografií vždy robíme sami a vždy v dostatočnom množstve pre možnosť výberu
 • Náhľadové fotografie sú určené výhradne pre výber k retušovaniu – sú v malom rozlíšení, opatrené vodoznakom a podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v neskoršom znení je zakázané tieto fotografie akokoľvek ďalej upravovať alebo používať bez písomného súhlasu fotografa/autora.
 • Náhľady z fotenia posielame do 3 pracovných dní
 • Zo zaslaných náhľadov si vyberáte fotografie, ktoré budete chcieť upraviť
 • Svadobné fotografie k výberu neposielame , tieto vyberáme sami
 • Fotografie upravujeme podľa svojho štýlu úprav, preto odporúčame pred objednaním termínu fotenia prehliadnuť si naše práce
 • Náhľady, ktoré posielame k osobnému výberu sú „neupravené“. Výsledná fotografia sa môže odlišovať od náhľadu tzn. iná farebná úprava
 • Nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským pojatím fotografa nie je dôvodom k reklamácii objednávky.
 • Pri reportážnych a spoločných svadobných fotografií nie je dôvodom k reklamácií ak fotograf nezachytí udalosť za nepredvídateľných okolností ( napr. náhodné postavenie sa svadobných hostí do záberu fotografa)

Článok V.

Dodacia podmienky

 • Dodacia lehota objednávky je zhruba 7 – 21 dní od zaslania vášho výberu
 • Dodacia lehota svadobných fotení je zhruba 3 – 4 týždne
 • Dodacie lehoty sú závislé od momentálneho vyťaženia

Článok VI.

Archivácia fotografií

 • Originály fotografií tzn. raw súbory archivujeme pod dobu šesť mesiacov
 • Upravené fotografie archivujeme pod dobu jedného roka

Článok VII.

Darčekové poukazy

 • Možnosť zakúpiť darčekový poukaz na fotografovanie
 • Platnosť každého poukazu je 6 mesiacov od jeho vystavenia
 • V prípade neobjednania sa do platnosti poukazu alebo jeho straty vám darčekový poukaz prepadá
 • Darčekový poukaz si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese sídla spoločnosti EK-LIBRA s.r.o., Dolný Šianec 1, 91101Trenčín, alebo si ho nechať poslať elektronicky. V prípade zaslania darčekového poukazu Slovenskou poštou vám budú účtované poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Článok VIII.

Zmena termínu objednávky

 • V prípade , že sa nemôžete zúčastniť fotografovania (zdravotné, rodinné apod. komplikácie) nás kontaktujte min. 3 dni pred plánovaným termínom, aby sme mohli váš termín ponúknuť inému klientovi a vám ponúknuť náhradný termín fotografovania
 •  Fotograf nenesie žiadnu zodpovednosť za zhoršenú náladu poprípade neúčasť na fotení.
 • Nemožnosť plnenia objednávky nenesie žiadna zo zúčastnených strán, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 • Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú sme nemohli predvídať a ktorej sme nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

Článok IX.

Úprava a retuš fotografií

 • Portrétne , štylizované fotografie a svadobné portréty prechádzajú pokročilou úpravou/retušou podľa potrieb klienta a účelu použitia, po individuálnej konzultácii s klientom.
 • Svadobné a reportážne fotografie prechádzajú základnou úpravou a farebnou korekciou štýlu fotografa
 • Základná úprava obsahuje orezanie, kontrast, jas a farebné doladenie
 • Pokročilou úpravou sa rozumie základná úprava pridaním hlbšej retuše pleti, zjemnenie vrások (nie ich úplné odstránenie) a prípadne ľahké úpravy proporcií
 • Vlastný vzhľad a jeho nespokojnosť s ním nie je dôvodom k reklamácií fotografií. To platí aj pre make-up. Pokiaľ si nechávate pred fotografovaním urobiť vizáž, tak si ju dajte urobiť tak, aby ste boli spokojný.

Článok X.

Odovzdávanie fotografií

 • Fotografie klientom odovzdávame v digitálnej forme ak nie je dohodnuté inak
 • Fotografie poskytované klientom sú vždy upravené/retušované vo formáte JPEG
 • Neupravené fotografie nikdy klientom neposkytujeme a ani iné formáty

Článok XI.

Súhlas s poskytnutím fotografií

 • Prečítaním týchto VOP a zároveň záväzným objednaním termínu nám klient dáva súhlas k použitiu fotografií pre naše pracovné účely – prevažne ku zverejňovaniu fotografií v našom portfóliu na našich webových stránkach a sociálnych sieťach
 • Pokiaľ si neprajete, aby vaša fotografia bolo zverejnená je potrebné nato upozorniť pred fotografovaním. V opačnom prípade to berieme ako súhlas so zverejnením fotografií.
 • Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a nesmú byť používané pre komerčné účely, propagáciu alebo predaj tretej strane bez písomného súhlasu fotografa/autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie pre svoju nekomerčnú prezentáciu.
 • Zároveň nie je dovolené akokoľvek fotografie upravovať a prezentovať ako dielo fotografa.