Cosplay úvod

Individuálne fotografovanie originálneho kostýmu alebo Cosplaya 


Fotografie zhotovené individuálne priebehu Conu a Cosplay foto akcii
Dokumentárne fotografie zachytávajúce atmosféru a priebeh Conu